Manuali i përgjithshëm YEEP – 15 kompetencat

Manuali i përgjthshëm është një përmbledhje për të 15 kompetencat e kornizës EntreComp. Ai është përgatitur nga ekspertët e YEEP dhe është i dobishëm si për sipërmarrësit edhe për trajnerët e temave që lidhen me sipërmarrjen.

Materialet që trajtojnë secilën kompetencë veç e veç, janë më të detajuar se ky material përgjithësues i cili ka për qëllim krijimin e një ideje të plotë të kornizës.

Materialin e plotë e gjeni në link: Manuali i Plote YEEP

0 Comments

Submit a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get in Touch. Get Involved.