Si mund të mësojmë nga eksperienca?

Një nga keqkuptimet më të zakonshme është mendimi se të mësuarit është
sinonim i arsimimit. Shpesh dëgjon kolegët të thonë se ndaluan së mësuari pas largimit nga universiteti. E vërteta është se ne arsimohemi vetëm nga institucionet. Të mësuarit, nga ana tjetër, është një proces i përjetshëm. Për ta kuptuar këtë, thjesht mendoni se si mëson një fëmijë. Fillimisht, foshnja është shumë e vogël për t’u ngritur, për të ecur ose për të thënë ndonjë gjë. Por së shpejti ajo fillon të lëvizë përreth, dhe përfundimisht, mëson të ecë dhe të flasë. Fëmija e bën
këtë vetëm duke mësuar nga përvoja. Të mësuarit përmes përvojës nuk është e lehtë, por është diçka që ne të gjithë e bëjmë në nivele të ndryshme. Le të shohim përsëri shembullin e foshnjës. Nuk ka frikë nga asgjë, sepse nuk i kupton konceptet e sigurisë ose të frikës. Me kalimin e viteve, ajo do t’i mësojë këto koncepte përmes përvojës. Të mësuarit nga përvoja mund të na bëjë më të fortë dhe më të aftë për të bërë gjërat e duhura.

Zbuloni më shumë në link se si mund të mësojmë nga eksperienca:

Kompetenca 1.15 – Të mësuarit nga eksperienca

0 Comments

Submit a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get in Touch. Get Involved.