Bootcamp i Sipërmarrjes në Tiranë

Bootcamp i Sipërmarrjes në Tiranë

Ditën e diel, më 19 shkurt u mbajt bootcamp i sipërmarrjes në Tiranë, në kuadër të Youth Entrepreneurship Education Programme (YEEP), organizuar nga Changemakers Albania, në bashkëpunim me MeOut Group, financuar nga Bashkimi Evropian. Bootcamp është konceptuar për të...
Manuali i përgjithshëm YEEP – 15 kompetencat

Manuali i përgjithshëm YEEP – 15 kompetencat

Manuali i përgjthshëm është një përmbledhje për të 15 kompetencat e kornizës EntreComp. Ai është përgatitur nga ekspertët e YEEP dhe është i dobishëm si për sipërmarrësit edhe për trajnerët e temave që lidhen me sipërmarrjen. Materialet që trajtojnë secilën kompetencë...
Strategjia marketing për sipërmarrjen tuaj

Strategjia marketing për sipërmarrjen tuaj

Çfarë është strategjia marketing? Një strategji marketing është një plan afatgjatë për arritjen e qëllimeve të një kompanie duke kuptuar nevojat e klientëve dhe duke krijuar një avantazh konkurrues të dallueshëm dhe të qëndrueshëm. Ajo përfshin gjithçka, nga...
Si të gjeni hendekun në një treg të stabilizuar?

Si të gjeni hendekun në një treg të stabilizuar?

Nëse e gjeni hendekun në një treg të stabilizuar, keni arritur gjysmën e suksesit afatgjatë të biznesit tuaj. Ky është faktori kryesor i suksesit në botën e biznesit.Pse duhet të gjeni hendekun në një treg të stabilizuar?Shumë kompani duan të gjejnë hendekun në treg,...
Si të zbulojmë mundësitë? Çfarë është sipërmarrja?

Si të zbulojmë mundësitë? Çfarë është sipërmarrja?

Ju mund të keni patur shpesh dëshirë të hyjni në botën e sipërmarrjes, por nuk keni ditur nga t’ia filloni. Kompetenca e parë në të cilën duhet të aftësoheni është si të gjeni, identifikoni, zbuloni mundësi sipërmarrje. Si t’i dalloni mundësitë që më pas do të...