CROCO4U

CROCO4U Projekti me kohëzgjatjen 27 muaj “Zhvillimi i bashkëpunimit ndërsektorial për punësimin e të rinjve në Ballkanin Perëndimor” synon të zhvillojë kapacitete të qëndrueshme të aktorëve lokalë për të nxitur sipërmarrjen dhe punësimin e të rinjve në...

Restart the Economy

Restart the Economy RESTART THE ECONOMY është një konkurs sfide që përfshin biznese të vogla dhe të mesme (SME) nga vendet e Visegrad V4 dhe Ballkanit Perëndimor që të konkurojnë dhe të stërviten. Pjesëmarrësit duhet të gjejnë zgjidhje për situata problematike reale....

Connected through mobility

Connected Through Mobility Hyrje Erasmus+, program i Bashkimit Europian për edukimin, trajnimin, rininë dhe sportin, ofron trajnim, mësim dhe mundësi mobiliteti për Edukim dhe Trajnim Profesional – Vocational Education and Training (VET), për studentët dhe...
Soft Skills

Soft Skills

Soft Skills Programi Soft Skills për të rinjtë është një seri workshop-esh që synojnë të pajisin të rinjtë me aftësitë njerëzore të nevojëshme për të patur sukses. Ndërsa aftësitë teknike shpesh duken si të pamjaftueshme për suksesin në vendin e punës, ky program i...
Local Democracy

Local Democracy

Local Democracy Denonco Bashkinë është një platformë dixhitale e krijuar për t’i dhënë zë qytetarëve në ankesat që kanë për shërbimet e bashkive në qytetet ku ata jetojnë. Platforma www.denoncobashkine.al synon përmirësimin e demokracisë lokale në Shqipëri përmes një...