Cilat janë 15 kompetencat që i duhen sipërmarrësit për sukses?

Cilat janë 15 kompetencat që i duhen sipërmarrësit për sukses?

Në nivelin më të thjeshtë, EntreComp është i ndarë në tre fusha kompetencash: Ide & Mundësi, Burime dhe Veprim.  Çdo fushë përmban 5 kompetenca dhe të gjitha bashkë bëjnë 15 kompetenca të cilat individët i përdorin për të zbuluar dhe vepruar mbi mundësitë dhe...