Si të jemi etikë dhe të qëndrueshëm në sipërmarrje?

Si të jemi etikë dhe të qëndrueshëm në sipërmarrje?

Shpeshherë e mira dhe e keqja përdoren si sinonime me të drejtën dhe gabimin, veçanërisht nëse hasim për aspektin e etikës dhe moralit. “E mira” ka shumë përkufizime, por përgjithësisht lidhet me “të pasurit e cilësive pozitive, ndërsa “E keqja” është pikërisht e...