Manuali i përgjithshëm YEEP – 15 kompetencat

Manuali i përgjithshëm YEEP – 15 kompetencat

Manuali i përgjthshëm është një përmbledhje për të 15 kompetencat e kornizës EntreComp. Ai është përgatitur nga ekspertët e YEEP dhe është i dobishëm si për sipërmarrësit edhe për trajnerët e temave që lidhen me sipërmarrjen. Materialet që trajtojnë secilën kompetencë...