Si të gjeni hendekun në një treg të stabilizuar?

Si të gjeni hendekun në një treg të stabilizuar?

Nëse e gjeni hendekun në një treg të stabilizuar, keni arritur gjysmën e suksesit afatgjatë të biznesit tuaj. Ky është faktori kryesor i suksesit në botën e biznesit.Pse duhet të gjeni hendekun në një treg të stabilizuar?Shumë kompani duan të gjejnë hendekun në treg,...