Connected Through Mobility

Takimi i dytë i koordinimit mbledh 20 përfaqësues të 10 shteteve Europiane këtë rradhë në Shqipëri.

Në kuadër të projektit pilot Connected Through Mobility gjatë 3 ditëve përfaqësuesit e shteteve partnere, u takuan për të vlerësuar aktivitetet e zhvilluara deri tani, e për të përcaktuar orientimet dhe afatet për 5-6 muajt e ardhshëm.

CHANGEMAKERS Albania është partner i projektit CTM duke mbështetur me të gjitha aktivitetet dhe mobilitetet që parashikon projekti.

Projekti Connected Through Mobility është pjesë e mekanizmit të financimit EU Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) dhe ka marrë financim nga Bashkimi Europian.

The second coordination meeting gathers 20 representatives from 10 European countries in Albania.

Within the framework of the pilot project Connected Through Mobility, during 3 days, the representatives of the partner countries met to evaluate the activities developed so far, and to determine the operations and deadlines for the next 5-6 months.

The Connected Through Mobility project is part of the EU Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) funding mechanism and received funding from the European Union. meout.org/ctm

0 Comments

Submit a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get in Touch. Get Involved.