Kristiana, Thomas and Enso participate at Cyex Camp in Budapest

Tre pjesëmarrës të rinj përfaqësuan Changemakers Albania në një konkurs për Sigurinë Kibernetike, gjatë 11-14 Nëntor 2021, në Budapest, Hungari. Kristiana, Tomasi dhe Enso janë studentë nga: Universiteti Metropolitan, Universiteti Epoka dhe Universiteti i Tiranës.

“Cyex camp ishte një eksperiencë sfiduese dhe interesante për ekipin tonë. Ajo konsistonte në një simulim ku të dhënat e një kompanie janë hakuar dhe për të zgjidhur këtë problem ata punësuan një skuadër me ekspertë të sigurisë kibernetike për t’i ndihmuar mbi atë që ndodhi. Si detyrë e parë, morëm një seri emailesh mes kompanisë së hakuar dhe një kompanie palë e tretë që kishte furnizuar pajisjet hardware. Fluturuam për në Budapest që të shpjegonim propozimin tonë të bazuar në qasje manaxheriale, si gjysëmfinalistë. Fatkeqësisht nuk ia dolëm të hynim në finale sepse skuadrat e tjera ishin super në fushën e sigurisë kibernetike dhe mësuam shumë se sa e rëndësishme është siguria për të dhënat tona”, – tha Kristiana.

 

Three young participants represented Changemakers Albania in a competition on Cybersecurity during 11-14 November 2021, in Budapest, Hungary. Kristiana, Thomas and Enso come from: Metropolitan University, Epoka University and University of Tirana.

“Cyex camp was a very interesting and challenging experience for our team.
It consisted of a simulation where the data of a company had been breached and to solve this problem they hired a team of cyber security experts to help them track down how the breach happened.
As the first task, we received a series of e-mails between the hacked company and a third-party company that had provided them with some malware devices that caused the breach.
We flew all the way to Budapest to have our assumption heard by the jury and on a managerial level they supported our approach.
Unfortunately we didn’t make it to finals because the other teams were super into the cyber security world but all in all, it was a pleasant experience and we all learned a lot about how important having security on your data really is.” – said Kristiana.

0 Comments

Submit a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get in Touch. Get Involved.