Si të mobilizojmë burimet për qëllimin sipërmarrës?

Përpara se të mendojmë se si një sipërmarrës mobilizon burimet. Së pari, duhet të mendojmë për pyetjen e mëposhtme, çfarë është një “burim”?
Sipas Fjalorit të Kembrixh fjala “burim” përkufizohet si: ”Një pronë ose cilësi e dobishme ose e vlefshme që ka një person ose organizatë, për shembull: para, kohë ose aftësi.” (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press).
Është e rëndësishme që një sipërmarrës të ketë burime dhe të menaxhojë burimet në mënyrë që të realizojë idetë e tij.

Ka shumë lloje burimesh që një sipërmarrës duhet të marrë parasysh. Burim konsiderohet kushdo dhe çdo gjë e përfshirë në zhvillimin e një projekti: burimet personale (domethënë, vetëdija dhe vetë-efikasiteti, motivimi dhe këmbëngulja), burimet materiale (për shembull, mjetet e prodhimit dhe
burimet financiare) ose burimet jomateriale (për shembull, njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet specifike).

Zbulo më shumë në link mbi mobilizimin e burimeve:

Kompetenca 1.8 – Mobilizimi i burimeve

 

 

0 Comments

Submit a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get in Touch. Get Involved.