Cilat janë njohuritë financiare që duhen në sipërmarrje?

Në mënyrë tipike, proceset tona ditore të vendimmarrjes financiare janë të pashmangshme. Që nga planifikimi i shpenzimeve të përditshme, në planifikimin e një udhëtimi ose fillimi i një aktiviteti sipërmarrës, vendimmarrjet financiare janë ato që ndërtojnë ekonominë rreth nesh.
Në një ndërmarrje të vogël vendimmarrjet financiare kryhen nga pronarët-menaxherët. Mungesa e kohës, burimeve dhe ekspertizës në lidhje me kërkesat legjislative, tatimore dhe financiare mund të pengojë aksesin e tyre në financimin e jashtëm.
Qasja në financim është thelbësore për çdo biznes. Njohuria financiare është
njohuria, aftësitë dhe qëndrimet për të marrë vendime të shëndosha financiare dhe në fund të fundit për të arritur mirëqenien financiare individuale për ju dhe/ose biznesin tuaj.

Zbulo më shumë për njohuritë financiare në link:

Kompetenca 1.9 – Njohuria financiare

0 Comments

Submit a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get in Touch. Get Involved.