Si të mobilizojmë burimet për qëllimin sipërmarrës?

Si të mobilizojmë burimet për qëllimin sipërmarrës?

Përpara se të mendojmë se si një sipërmarrës mobilizon burimet. Së pari, duhet të mendojmë për pyetjen e mëposhtme, çfarë është një “burim”? Sipas Fjalorit të Kembrixh fjala “burim” përkufizohet si: ”Një pronë ose cilësi e dobishme ose e vlefshme që ka një...