Marrja e Iniciativës në sipërmarrje

Marrja e Iniciativës në sipërmarrje

Iniciativa është aftësia për të qenë të shkathët, për të zgjidhur problemet dhe për të punuar pa u thënë gjithmonë se çfarë duhet të bëni. Kërkon qëndrueshmëri dhe vendosmëri. Njerëzit që tregojnë iniciativë tregojnë se mund të mendojnë vetë dhe të ndërmarrin veprime...