Si mund të jeni krijues në sipërmarrje?

Si mund të jeni krijues në sipërmarrje?

Kreativiteti/Krijimtaria është kompetenca e dytë për të cilën duhet të aftëosoheni në rrugën e sipërmarrjes. Të gjithë kanë aftësinë për të menduar në mënyrë krijuese, si dhe aftësinë për të përdorur më shumë pjesën e trurit që mendon siç duhet. Thjesht të qenit i...
Si të zbulojmë mundësitë? Çfarë është sipërmarrja?

Si të zbulojmë mundësitë? Çfarë është sipërmarrja?

Ju mund të keni patur shpesh dëshirë të hyjni në botën e sipërmarrjes, por nuk keni ditur nga t’ia filloni. Kompetenca e parë në të cilën duhet të aftësoheni është si të gjeni, identifikoni, zbuloni mundësi sipërmarrje. Si t’i dalloni mundësitë që më pas do të...
Cilat janë 15 kompetencat që i duhen sipërmarrësit për sukses?

Cilat janë 15 kompetencat që i duhen sipërmarrësit për sukses?

Në nivelin më të thjeshtë, EntreComp është i ndarë në tre fusha kompetencash: Ide & Mundësi, Burime dhe Veprim.  Çdo fushë përmban 5 kompetenca dhe të gjitha bashkë bëjnë 15 kompetenca të cilat individët i përdorin për të zbuluar dhe vepruar mbi mundësitë dhe...