Si mund të jeni krijues në sipërmarrje?

Kreativiteti/Krijimtaria është kompetenca e dytë për të cilën duhet të aftëosoheni në rrugën e sipërmarrjes. Të gjithë kanë aftësinë për të menduar në mënyrë krijuese, si dhe aftësinë për të përdorur më shumë pjesën e trurit që mendon siç duhet. Thjesht të qenit i vetëdijshëm për nevojën për të qenë më kreativ në punë mund t’ju ndihmojë të performoni më mirë në punën ose organizatën tuaj.
Kreativiteti përkufizohet si aftësia për të gjeneruar ide të reja dhe për të njohur perspektiva të reja dhe të dallueshme për një problem ose mundësi.
Ju gjithashtu mund të jeni duke menduar, cili është kuptimi i kreativitetit në sipërmarrje?

Mësoni më shumë se si të zhvilloni kreativitetin në sipërmarrje në manualin në link:

Kompetenca 1.2 – Kreativiteti

0 Comments

Submit a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get in Touch. Get Involved.