Qëndrimet që tërheqin sukses

Qëndrimet që tërheqin sukses

Në jetën tonë shohim njerëz që performojnë mirë në  e tyre, kanë sukses, duket se bëjnë gjërat e duhura, janë në ritmin e duhur, kanë çfarë u duhet, ndërsa shumë të tjerë duket se nuk e arrijnë asnjëherë atë që duan dhe shpesh ndjehen të ngarkuar nga kjo paarritje....