Manuali i përgjithshëm YEEP – 15 kompetencat

Manuali i përgjithshëm YEEP – 15 kompetencat

Manuali i përgjthshëm është një përmbledhje për të 15 kompetencat e kornizës EntreComp. Ai është përgatitur nga ekspertët e YEEP dhe është i dobishëm si për sipërmarrësit edhe për trajnerët e temave që lidhen me sipërmarrjen. Materialet që trajtojnë secilën kompetencë...
Hapet thirrja për pjesëmarrje në BOOTCAMP i SIPËRMARRJES

Hapet thirrja për pjesëmarrje në BOOTCAMP i SIPËRMARRJES

Hapet thirrja për pjesëmarrjen në BOOTCAMP PËR SIPËRMARRJEN. Programi zgjat 1 ditë dhe ekipi i trajnerëve do të lëvizë për të zhvilluar seanca 1-ditore në Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Programi mbështet në kornizën EntreComp të BE, ofrohet në gjuhën shqipe nga trajnerët...