Cilat janë 15 kompetencat e sipërmarrësit?

Cilat janë 15 kompetencat e sipërmarrësit?

Në nivelin më të thjeshtë, EntreComp është i ndarë në tre fusha kompetencash: Ide & Mundësi, Burime dhe Veprim.  Çdo fushë përmban 5 kompetenca dhe të gjitha bashkë bëjnë 15 kompetenca të cilat individët i përdorin për të zbuluar dhe vepruar mbi mundësitë dhe...
Qëndrimet që tërheqin sukses

Qëndrimet që tërheqin sukses

Në jetën tonë shohim njerëz që performojnë mirë në  e tyre, kanë sukses, duket se bëjnë gjërat e duhura, janë në ritmin e duhur, kanë çfarë u duhet, ndërsa shumë të tjerë duket se nuk e arrijnë asnjëherë atë që duan dhe shpesh ndjehen të ngarkuar nga kjo paarritje....
Si është të mësuarit në YEEP?

Si është të mësuarit në YEEP?

YEEP ka për qëllim të pajisë të trajnuarit/nxënësit me dije, aftësi, kuptim dhe zhvillim të qëndrimeve dhe sjelljeve. EntreComp e konsideron sipërmarrjen si një proces të rëndësishëm në krijimin e vlerës për të tjerët, dhe për këtë kërkon angazhim civil si pjesë e...
Çfarë janë YEEP dhe EntreComp?

Çfarë janë YEEP dhe EntreComp?

Çfarë është YEEP? YEEP (Youth Entrepreneurship Education Programme) është një program në gjuhën shqipe, i financuar nga Bashkimi Europian, që synon të frymëzojë dhe edukojë të rinjtë për të ndërmarrë rrugën sfiduese të sipërmarrjes. YEEP kombinon mësimin përmes...