Vizioni, udhërrëfyesi në biznes

Çdo sipërmarrës i suksesshëm e fillon me një imazh ose ide për krijimin e së cilës ai ose ajo ndihej i pasionuar. Kjo ndodh edhe kur personi nuk e ka idenë se si (ose nëse) ajo që dëshiron të realizojë ose krijojë do të bëhet realitet. Vizioni i një sipërmarrësi është si tip udhërrëfyesi që do të përcaktojë se ku ai ose ajo dëshiron të shkojë me përpjekjet e tij/saj sipërmarrëse. Vizioni flet për atë që sipërmarrësi dëshiron që biznesi të duket në të ardhmen – ndoshta pesë ose dhjetë vjet më vonë. Fatkeqësisht, shumë sipërmarrës të mundshëm kanë ëndrra dhe ide, por kurrë nuk zhvillojnë një vizion konkret. Një vizion sipërmarrës merr parasysh se çfarë dëshironi të bëhet
sipërmarrja juaj, si do të duket kjo sipërmarrje, cilat janë forcat lëvizëse dhe cilat vlera dhe kultura duhet ta rrethojnë atë. Çdo sipërmarrës individual ka një pamje unike se çfarë do të bëhet sipërmarrja.

Mëso më shumë si të krijosh vizionin në linkun e mëposhtëm:

Kompetenca 1.3 – Vizioni

0 Comments

Submit a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get in Touch. Get Involved.