Cilat janë njohuritë financiare që duhen në sipërmarrje?

Cilat janë njohuritë financiare që duhen në sipërmarrje?

Në mënyrë tipike, proceset tona ditore të vendimmarrjes financiare janë të pashmangshme. Që nga planifikimi i shpenzimeve të përditshme, në planifikimin e një udhëtimi ose fillimi i një aktiviteti sipërmarrës, vendimmarrjet financiare janë ato që ndërtojnë ekonominë...
Si të mobilizojmë burimet për qëllimin sipërmarrës?

Si të mobilizojmë burimet për qëllimin sipërmarrës?

Përpara se të mendojmë se si një sipërmarrës mobilizon burimet. Së pari, duhet të mendojmë për pyetjen e mëposhtme, çfarë është një “burim”? Sipas Fjalorit të Kembrixh fjala “burim” përkufizohet si: ”Një pronë ose cilësi e dobishme ose e vlefshme që ka një...
Si të jemi të motivuar dhe këmbëngulës në rrugëtimin sipërmarrës

Si të jemi të motivuar dhe këmbëngulës në rrugëtimin sipërmarrës

Sipërmarrësit njihen për këmbënguljen dhe përkushtimin e tyre – ndaj idealeve të larta, orëve të gjata dhe suksesit. Ata janë punëtorë të zellshëm që e kapin një projekt me pasion dhe gjejnë sukses sepse mund të bindin njerëzit e tjerë për vlerën e ideve të tyre. Një...
Vetëdija dhe vetë-efikasiteti si karakteristika të një lideri

Vetëdija dhe vetë-efikasiteti si karakteristika të një lideri

Cila është karakteristika më e rëndësishme e një lideri? Disa mund të thonë se është integriteti. Të tjerë mund të thonë se është një motivues i mirë. Ndërsa psikologia dhe autorja Sherrie Campbell, beson se vetëdija është faktori kryesor në suksesin e lidershipit....
Si të jemi etikë dhe të qëndrueshëm në sipërmarrje?

Si të jemi etikë dhe të qëndrueshëm në sipërmarrje?

Shpeshherë e mira dhe e keqja përdoren si sinonime me të drejtën dhe gabimin, veçanërisht nëse hasim për aspektin e etikës dhe moralit. “E mira” ka shumë përkufizime, por përgjithësisht lidhet me “të pasurit e cilësive pozitive, ndërsa “E keqja” është pikërisht e...
Si të gjenerojmë dhe vlerësojmë idetë për biznes

Si të gjenerojmë dhe vlerësojmë idetë për biznes

Që të nisni një biznes, por edhe që ta mbani atë vazhdimisht aktiv, ju duhen ide. Gjenerimi i ideve nuk është aq i lehtë sa duket. Mund të jetë e vështirë të gjenerosh ide me vlerë, një ide që do të ketë rëndësi në aspektin social, kulturor dhe ekonomik. Renditja e...